baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  01-03-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  640
 
Lista wersji:
  01-03-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 27 lutego 2019 r.
nr 7/p/02/2019

w sprawie zgłoszenia kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej


Na podstawie art. 191 ust. 4 pkt 1 ustawy z 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) postanawia się, co następuje:
§ 1
Senat Politechniki Krakowskiej pozytywnie opiniuje zgłoszenie następujących kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej:
– w dyscyplinie Architektura i urbanistyka:
•   prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg – Wydział Architektury, Politechnika Poznańska
•   prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska – Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
•   dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak – Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
– w dyscyplinie Automatyka, elektronika i elektrotechnika:
•   dr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof PK – Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Politechnika Krakowska
– w dyscyplinie Inżynieria lądowa i transport:
•   prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
– w dyscyplinie Inżynieria chemiczna:
•   prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka – Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
– w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:
•   prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz – Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
•   prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
•   prof. dr hab. inż. Jan Taler – Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska
– w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna:
•   prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
•   prof. dr hab. inż. Janusz Kowal – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
•   prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski – Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  22-09-2023