baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  29-05-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2949
 
Lista wersji:
  29-05-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 26
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 24 maja 2019 r.
znak R.0201.34.2019

w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się organizację roku akademickiego 2019/2020 według załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024