baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  04-06-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  4783
 
Lista wersji:
  04-06-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 29 maja 2019 r.
nr 54/o/05/2019

w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) oraz art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Statut Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024