baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  20-09-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  721
 
Lista wersji:
  20-09-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 59
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 18 września 2019 r.
znak R.0201.75.2019

w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za pracę zlecaną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych osobom niebędącym pracownikami PK


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Stawki godzinowe wynagrodzenia dla specjalistów spoza PK za pracę zlecaną na podstawie umowy cywilnoprawnej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są ustalane w drodze negocjacji. Wynegocjowaną stawkę zatwierdza dziekan.
2. Informacje o wynegocjowanych stawkach przekazuje się do wiadomości Prorektora ds. Studenckich.
§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 46 Rektora PK z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za pracę zlecaną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021