baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  26-09-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  477
 
Lista wersji:
  26-09-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 września 2019 r.
nr 84/d/09/2019

w sprawie programu studiów kierunku inżynieria czystego powietrza prowadzonego przez Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), w związku z uchwałami: Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki nr 79/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska (od 1.10.2019 r. Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki) Politechniki Krakowskiej do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rady Wydziału Inżynierii Lądowej nr 6.1/SD/09/2019 z 13 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów międzywydziałowego kierunku studiów inżynieria czystego powietrza – studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonego przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowksiej do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Rady Wydziału Mechanicznego nr 118/1170/2019 z 19 czerwca 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
1. Ustala się program studiów kierunku inżynieria czystego powietrza prowadzonego przez Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej jako studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, określonym w załączniku.
2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Program studiów, o którym mowa w § 1, jest obowiązujący dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 i w latach następnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Załączniki

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  22-03-2023