baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  26-09-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1441
 
Lista wersji:
  26-09-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 września 2019 r.
nr 87/n/09/2019

dotycząca trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego


Na podstawie art. 192 ust 2 oraz art. 221 ust. 14 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późń. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
Ustala się tryb i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w postępowaniach wszczętych od 1 października 2019 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  07-06-2023