baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  01-10-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  653
 
Lista wersji:
  01-10-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 69
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 30 września 2019 r.
znak R.0201.86.2019

w sprawie wprowadzenia Zasad zarządzania budynkami PK


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w związku z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Na Politechnice Krakowskiej wprowadza się Zasady zarządzania budynkami PK, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik wraz z załącznikami jest publikowany w Biuletynie Informacji publicznej PK.
§ 2
1. Tracą moc:
1) Zarządzenie nr 26 Rektora PK z dnia 4 lipca 1997 r. w sprawie powierzenia dziekanom zarządzania budynkami dydaktycznymi PK, z późniejszymi zmianami,
2) Zarządzenie nr 33 Rektora PK z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zasad utrzymania obiektów budowlanych.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-07-2021