baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  06-10-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1737
 
Lista wersji:
  06-10-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 73
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 1 października 2019 r.
znak R.0201.90.2019

w sprawie Wytycznych w zakresie rekrutacji nauczycieli akademickich na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje
§ 1
1. W związku z koniecznością przestrzegania zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie postpowania przy rekrutacji pracowników naukowych zaleca się stosowanie wytycznych w zakresie rekrutacji pracowników na Politechnice Krakowskiej, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024