baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  06-10-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  885
 
Lista wersji:
  06-10-2019 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 74
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 1 października 2019 r.
znak R.0201.91.2019

w sprawie zmiany Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Regulamin zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
3. Załączniki do Regulaminu zatrudniana pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w wersji umożliwiającej ich edycję, publikowane są w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK, w zakładce „Druki i formularze”, w kategorii „Zatrudnianie pracowników”.
§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 51 Rektora PK z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021