baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  09-10-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1051
 
Lista wersji:
  09-10-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 78
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 1 października 2019 r.
znak R.0201.95.2019

w sprawie Regulaminu organizacyjnego FutureLab PK


Na podstawie § 86 ust. 5 pkt 2 Statutu PK, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu nr 54/o/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r. zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Do czasu nadania regulaminu organizacyjnego uczelni wprowadza się Regulamin organizacyjny FutureLab PK, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenia wraz z załącznikiem publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  07-06-2023