baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  20-12-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  8628
 
Lista wersji:
  20-12-2019 
WydrukPowrót
Zmienione
ZARZĄDZENIE NR 111
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 20 grudnia 2019 r.
znak R.0201.133.2019

w sprawie zasad i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich


Na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 88 ust. 2 Statutu PK, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się zasady i kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zasady i kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą okresu rozpoczynającego się od 1 stycznia 2020 r.
3. Ocenę okresową nauczycieli akademickich obejmującą lata 2017-2019 przeprowadza się w oparciu o kryteria i zasady określone w załączniku nr 9 do Statutu PK, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Senatu nr 93/o/10/2017 z 25 października 2017 r. oraz w oparciu o uchwałę Senatu nr 106/o/12/2016 z 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów ankiet okresowej oceny nauczycieli akademickich.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

Ankiety oceny w wersji umożliwiającej edycję w SIP
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024