baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  20-03-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1060
 
Lista wersji:
  20-03-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 27
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 20 marca 2020 r.
znak R.0201.33.2020

w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 405) zarządzam, co następuje:
§ 1
Terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, określone w załączniku do Zarządzenia nr 23 Rektora PK z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie Zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia studentów Politechniki Krakowskiej będących obywatelami polskimi, upływające 1 kwietnia 2020 r. (II rata) oraz 1 maja 2020 r. (III rata), zostają przedłużone odpowiednio do dnia 1 maja 2020 roku i 1 czerwca 2020 r.
§ 2
Terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, określone w załączniku do Zarządzenia nr 54 Rektora PK z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w Zasadach podejmowania i odbywania studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi, upływające 15 marca 2020 r., zostają przedłużone do dnia 1 maja 2020 roku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Studenckich
dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024