baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  26-03-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  642
 
Lista wersji:
  26-03-2020 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 marca 2020 r.
nr 23/d/03/2020

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 maja 2018 r. nr 29/d/05/2018 w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w latach akademickich:
2019/20, 2020/21, 2021/22 i 2022/23


Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z wnioskiem dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z dnia 19 lutego 2020 r. o utworzenie studiów na kierunku geoinformatyka na poziomie I i II stopnia i profilu ogólnoakademickim oraz Zarządzeniem nr 25 Rektora PK z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie utworzenia studiów I i II stopnia na kierunku geoinformatyka postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 maja 2018 r. nr 29/d/05/2018 w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w latach akademickich: 2019/20, 2020/21, 2021/22 i 2022/23 załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024