baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  09-04-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1464
 
Lista wersji:
  09-04-2020 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 31
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
znak R.0201.39.2020

dotyczące zmiany Zarządzenia nr 23 Rektora PK z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), oraz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu nr 23 Rektora PK z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
Zawieszenie zajęć dydaktycznych i odwołanie wydarzeń
o charakterze otwartym
1. Zawiesza się zajęcia dydaktyczne: na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I, II i III stopnia, w Szkole Doktorskiej PK, na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzonych przez Politechnikę Krakowską w okresie do dnia 3 maja 2020 r.
2. W okresie zawieszenia zajęć zobowiązuje się nauczycieli akademickich do przygotowywania wykładów i innych materiałów dydaktycznych do udostępnienia drogą elektroniczną.
3. Odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, imprezy kulturalne, artystyczne i sportowe organizowane przez Politechnikę Krakowską oraz na terenie Politechniki Krakowskiej przez podmioty zewnętrzne, których przeprowadzenie planowano w okresie do 3 maja 2020 r."

2) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wydłuża się termin konkursów na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickim do 4 maja 2020 r. W tym okresie zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą pocztową."
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-07-2021