baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  28-04-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  4968
 
Lista wersji:
  28-04-2020 
WydrukPowrót
Zmienione
ZARZĄDZENIE NR 39
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
znak R.0201.47.2020

w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 58,z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W załączniku do Zarządzenia nr 26 Rektora PK z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. okresy zajęć dydaktycznych:
od 24 lutego do 23 marca 2020 r.
od 25 marca do 8 kwietnia 2020 r.
od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.
od 4 maja do 30 maja 2020 r.
od 1 czerwca do 10 czerwca 2020 r.
od 12 czerwca do 16 czerwca 2020 r.
2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:
24 marca 2020 r. (Bieg Kościuszkowski)
od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020 r. (przerwa świąteczna – Wielkanoc)
od 1 maja do 3 maja 2020 r.
31 maja 2020 r. (Zielone Świątki)
11 czerwca 2020 r. (Boże Ciało)”
2. Tekst jednolity „Organizacji roku akademickiego 2019/2020”, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022