baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  04-05-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2047
 
Lista wersji:
  04-05-2020 
WydrukPowrót
Zmienione
ZARZĄDZENIE NR 42
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 4 maja 2020 r.
znak R.0201.50.2020

w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/21


Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Niniejsze zarządzenie określa liczbę miejsc dla osób przyjmowanych na studia w trybie przewidzianym w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. przez rekrutację.
§ 2
Ustala się liczbę miejsc na pierwszym roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Ustala się liczbę miejsc na pierwszym roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Rektor Politechniki Krakowskiej lub działający z jego upoważnienia prorektor właściwy do spraw rekrutacji może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby miejsc na pierwszym roku studiów na wniosek dziekana właściwego wydziału, w zależności od potrzeb i możliwości wydziału. Wniosek należy złożyć przed ogłoszeniem przez wydziałową komisję rekrutacyjną listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów. Wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2022