baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  28-05-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  218
 
Lista wersji:
  28-05-2020 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 27 maja 2020 r.
nr 54/d/05/2020

w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) i § 71 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r. z późn. zm., w związku z wnioskiem Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej z 20 marca 2020 r., postanawia się, co następuje:
§ 1
Ustala się programy studiów następujących kierunków prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej:
1) automatyka i robotyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 1,
2) automatyka i robotyka – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 2,
3) automatyka i robotyka – studia niestacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 3,
4) automatyka i robotyka – studia niestacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 4,
5) informatyka stosowana – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 5,
6) informatyka stosowana – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 6,
7) inżynieria bezpieczeństwa – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 7,
8) inżynieria medyczna – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 8,
9) inżynieria medyczna – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 9,
10) inżynieria produkcji – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 10,
11) inżynieria produkcji – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 11,
12) inżynieria produkcji – studia niestacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 12,
13) inżynieria produkcji – studia niestacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 13,
14) inżynieria środków transportu – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 14,
15) inżynieria środków transportu – studia niestacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 15,
16) inżynieria wzornictwa przemysłowego – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 16,
17) mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 17,
18) mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 18,
19) mechanika i budowa maszyn – studia niestacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 19,
20) mechanika i budowa maszyn – studia niestacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 20,
21) pojazdy samochodowe – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 21,
22) pojazdy samochodowe – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 22,
23) pojazdy samochodowe – studia niestacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 23,
24) pojazdy samochodowe – studia niestacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 24,
25) systemy i urządzenia przemysłowe – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 25,
26) systemy i urządzenia przemysłowe – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 26,
27) systemy i urządzenia przemysłowe – studia niestacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 27,
28) systemy i urządzenia przemysłowe – studia niestacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 28,
29) środki transportu i logistyka – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 29,
30) środki transportu i logistyka – studia niestacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 30.
§ 2
Programy studiów, o których mowa w § 1, są obowiązujące dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 i w latach następnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Załączniki

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021