baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  30-05-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  5282
 
Lista wersji:
  30-05-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 62
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 29 maja 2020 r.
znak R.0201.72.2020

w sprawie Zasad przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2020/2021


Na podstawie art. 95 ust. 2 oraz art. 211 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasady przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2020/2021, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zasady stanowią integralną część Regulaminu świadczeń dla studentów.
3. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy i mieszkańcy Osiedla Studenckiego PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 maja 2020 r.

Prorektor ds. Studenckich
dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-08-2022