baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  02-06-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1104
 
Lista wersji:
  02-06-2020 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 66
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 1 czerwca 2020 r.
znak R.0201.75.2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK


Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020, poz 85, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Regulamin antyplagiatowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia wprowadza się Procedurę weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Treść procedury publikowana jest również w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK, w dziale tematycznym „System jakości”.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 26 Rektora PK z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  27-03-2023