baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rada Uczelni
 
Data publikacji:
  09-06-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  625
 
Lista wersji:
  09-06-2020 
WydrukPowrót

Uchwała Rady Uczelni
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
nr 6/05/2020 z 29 maja 2020 r.

w sprawie wskazania kandydatów na Rektora PK


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 7 załącznika nr 4 (Ordynacja wyborcza) do Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r., z późn zm. postanawia się, co następuje:
§ 1
Po zapoznaniu się z opinią Senatu PK z 27 maja 2020 r. na temat potencjalnych kandydatów na Rektora PK, ocenie kompetencji zarządczych kandydatów w bezpośrednim spotkaniu z każdym z nich oraz dokładnej analizie przedstawionych planów strategii rozwoju uczelni i sposobów zarządzania, w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego, Rada Uczelni Politechniki Krakowskiej wskazuje następujących kandydatów na rektora PK w kadencji 2020 - 2024:
1) Andrzej Białkiewicz,
2) Jerzy Sładek.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024