baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-06-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3045
 
Lista wersji:
  30-06-2020 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 czerwca 2020 r.
nr 71/d/06/2020

w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2021/22


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
Ustala się wykaz kierunków i specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia (zwane dalej odpowiednio studiami I i II stopnia) rozpoczynających się w roku akademickim 2021/22, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Ustala się:
1) warunki, tryb i sposób przeprowadzania rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/22, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2) szczegółowe kryteria kwalifikacyjne rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/22, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
3) szczegółowe kryteria kwalifikacyjne rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/22, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024