baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  03-07-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  290
 
Lista wersji:
  03-07-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 75
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 30 czerwca 2020 r.
znak R.0201.87.2020

w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego
Politechniki Krakowskiej na 2020 rok


Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm., postanawia się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się plan rzeczowo-finansowy Politechniki Krakowskiej na 2020 rok, w którym zaplanowane przychody działalności operacyjnej wynoszą 321 348,7 tys. zł., koszty działalności operacyjnej wynoszą 319 701,0 tys. zł. Na działalności operacyjnej zaplanowano zysk w wysokości 1 647,7 tys. zł. Po uwzględnieniu planowanych przychodów i kosztów finansowych oraz podatku dochodowego plan zamyka się zyskiem netto w wysokości 1 447,7 tys. zł.
§ 2
W planie rzeczowo-finansowym PK na rok 2020 tworzy się odpis na własny fundusz na stypendia w wysokości 20% planowanego zysku, tj. 289,5 tys. zł.
§ 3
Plan rzeczowo-finansowy PK stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i jest dostępny w Serwisie Informacyjnym Pracowników, w dziale tematycznym „Prawo”, w zakładce „Regulaminy”.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021