baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  08-09-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1008
 
Lista wersji:
  08-09-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 86
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 7 września 2020 r.
znak R.0201.99.2020

w sprawie sposobu przeprowadzania poprawkowej sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z § 5 ust. 4 załącznika do Zarządzenia nr 26 Rektora PK z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 z późn. zm., zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się, że poprawkowa sesja egzaminacyjna w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 przeprowadzana jest w sposób zdalny.
2. Zarządzenie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 września 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023