baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  17-09-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2410
 
Lista wersji:
  17-09-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 93
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 15 września 2020 r.
znak R.0201.107.2020

w sprawie zasad zwrotu zadatków wpłaconych z tytułu rezerwacji miejsc w Domach Studenckich PK na rok akademicki 2020/2021


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i wprowadzeniem w semestrze zimowym 2020 r. hybrydowego trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej, wprowadza się zasady zwrotu zadatków wpłaconych z tytułu rezerwacji miejsc w Domach Studenckich PK na rok akademicki 2020/2021.
§ 2
1. Wszystkie osoby, które dokonały rezerwacji miejsca w Domach Studenckich PK na rok akademicki 2020/2021 i z tego tytułu wpłaciły zadatek zgodnie z Zarządzeniem nr 62 Rektora PK z dnia 29 maja 2020 r., mogą zrezygnować z rezerwacji miejsca i uzyskać zwrot wpłaconego zadatku. W tym celu należy w terminie do 20 września 2020 r. złożyć Wniosek o zwrot zadatku stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Wnioski złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Wnioski mogą być składane:
1) drogą elektroniczną jako załącznik do maila przesłanego do kierownika Domu Studenckiego, w którym wnioskodawca posiada rezerwację miejsca; adresy mailowe dostępne są na stronie internetowej http://akademiki.pk.edu.pl;
2) osobiście – poprzez złożenie wypełnionego wniosku na recepcji DS lub w administracji DS, w którym zakwaterowany jest wnioskodawca.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  03-12-2022