baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  29-09-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1809
 
Lista wersji:
  29-09-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 99
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 28 września 2020 r.
znak R.0201.113.2020

w sprawie zasad przygotowywania i personalizacji dyplomów ukończenia studiów oraz ich odpisów na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z uchwałą Senatu PK z 24 czerwca 2020 r. nr 69/d/06/2020 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzorów duplikatów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską, zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasady przygotowywania i personalizacji dyplomów ukończenia studiów oraz ich odpisów na Politechnice Krakowskiej.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych PK biorących udział w procesie przygotowywania i personalizacji dyplomów ukończenia studiów na PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy jednostek organizacyjnych PK biorących udział w procesie przygotowywania i personalizacji dyplomów ukończenia studiów na PK oraz studenci i absolwenci studiów prowadzonych na PK zobowiązani są do przestrzegania podanych w zarządzeniu zasad.
§ 3
Zarządzenie stosuje się do dyplomów ukończenia studiów oraz ich odpisów sporządzonych według wzorów zatwierdzonych w uchwale Senatu PK z dnia 24 czerwca 2020 r. nr 69/d/06/2020 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzorów duplikatów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Politechnikę Krakowską.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024