baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  14-10-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2190
 
Lista wersji:
  14-10-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 107
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 13 października 2020 r.
znak R.0201.122.2020

w sprawie powołania uczelnianego zespołu ds. koordynacji działań związanych z epidemią COVID-19


Na podstawie § 14 ust. 8 Statutu PK, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., z późn. zm. postanawia się, co następuje:
§ 1
1. Powołuje się uczelniany zespół ds. koordynacji działań związanych z epidemią COVID-19 w składzie:
1) mgr inż. Leszek Bednarz – koordynator,
2) mgr Magdalena Czyż,
3) mgr inż. Bogusław Dzimira,
4) mgr inż. Krzysztof Koczocik,
5) mgr Beata Koźmińska,
6) mgr Daria Majka-Sitko,
7) lic. Anna Wiśniewska,
8) Jarosław Wojdak,
9) lic. Małgorzata Wysopal.
2. Do zadań zespołu należało będzie miedzy innymi opracowanie i aktualizacja instrukcji oraz wytycznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na Politechnice Krakowskiej, a także koordynacja niezbędnych działań związanych z epidemią COVID-19.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022