baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  30-10-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  613
 
Lista wersji:
  30-10-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 116
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 29 października 2020 r.
znak R.0201.133.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/21


Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem nr 108 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 14 października 2020 r. w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 28 października 2020 r. nr 101/d/10/2020 zmieniającą uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. nr 61/d/06/2019 w sprawie zasad rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/21, zarządza się, co następuje:
§ 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 42 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/21, z późn. zm. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2022