baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Kanclerz PK
 
Data publikacji:
  06-11-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1559
 
Lista wersji:
  06-11-2020 
WydrukPowrót

KOMUNIKAT NR 6
Kanclerza Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 6 listopada 2020 r.
znak DA3.022.6.2020

w sprawie Procedury zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK


§ 1
Wprowadzam zaktualizowaną Procedurę zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK, stanowiącą załącznik do niniejszego komunikatu.
§ 2
Aktualne informacje dotyczące zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 dostępne są w serwisie internetowym „Informacje związane z wirusem SARS-CoV-2”.
§ 3
1. Traci moc Komunikat nr 5 Kanclerza PK z dnia 23 października 2020 r. w sprawie Procedury zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK.
2. Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz
mgr inż. Leszek Bednarz

Procedura zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2
Załącznik 1 do procedury
Załącznik 2 do procedury
Załącznik 3 do procedury
Załącznik 4 do procedury
Załącznik 5 do procedury
Załącznik 6 do procedury

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  27-03-2023