baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  03-12-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1563
 
Lista wersji:
  03-12-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 127
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 1 grudnia 2020 r.
znak R.0201.147.2020

w sprawie sposobu przeprowadzania sesji egzaminacyjnych w czasie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się, że w czasie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wynikającymi z niego nakazami dotyczącymi prowadzenia na Politechnice Krakowskiej kształcenia w trybie zdalnym oraz świadczenia przez pracowników pracy w trybie zdalnym, zaliczenia i egzaminy przeprowadzane w sesji egzaminacyjnej w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. organizowane są w sposób zdalny.
2. Zarządzenie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022