baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  21-12-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  688
 
Lista wersji:
  21-12-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 139
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 18 grudnia 2020 r.
znak R.0201.161.2020

w sprawie powołania rektorskich komisji


Na podstawie § 14 ust. 8 Statutu PK, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., z późn. zm. postanawia się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Rektorską Komisję ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w składzie:
dr hab. inż. Janusz Krawczyk, prof. PK – przewodniczący,
inż. Tomasz Baranik,
mgr inż. Krzysztof Koczocik,
mgr inż. Paweł Pruś,
mgr Aleksandra Sikorska,
mgr inż. Mariusz Szczęsny,
lekarz medycyny pracy.
Przedstawiciele pracowników:
dr inż. Wiesław Jakubas,
mgr inż. Mieczysław Mucha,
lic. Beata Nawrot,
mgr Jolanta Ochał,
mgr inż. Witold Trzaska,
Ryszard Wolny,
mgr Leszek Hacuś.
§ 2
1. Powołuje się Rektorską Komisję ds. Inwestycji i Remontów w składzie:
mgr inż. arch. Tomasz Malec,
dr inż. arch. Bartłomiej Homiński (WA),
mgr inż. Witold Kulig (WIiT),
dr inż. Grzegorz Pędrak (WIEiK),
inż. Aneta Samek (WIL),
dr inż. Sławomir Parzych (WIMiF),
mgr Milena Mikuta (WIŚiE),
mgr inż. Leszek Jurczak,
mgr Leszek Hacuś (WM),
dr inż. Dariusz Mierzwiński (RU ZNP PK),
dr inż. Wiesław Jakubas (KZ NSZZ „Solidarność”),
Krzysztof Kusak (Samorząd Studentów),
mgr inż. Mariya Myradova (Samorząd Doktorantów).
2. Członkowi komisji wybiorą ze swojego grona przewodniczącego komisji.
§ 3
Komisje, o których mowa w § 1 i § 2 zostają powołane na okres do 31 sierpnia 2024 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023