baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  01-03-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1282
 
Lista wersji:
  01-03-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 lutego 2021 r.
nr 14/d/02/2021

w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 października 2020 r. nr 97/d/10/2020 w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), § 7 ust. 5 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861, z późn.zm.) i § 71 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., z późn. zm., w związku z wnioskiem Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej z dnia 27 stycznia 2021 r., postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 28 października 2020 r. nr 97/d/10/2020 w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej:
1) w programie studiów kierunku energetyka, studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, dokonuje się zmiany kart przedmiotów. Karty przedmiotów otrzymują brzmienie określone w tekście jednolitym programu studiów stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w programie studiów kierunku inżynieria środowiska, studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały, dokonuje się zmiany kart przedmiotów. Karty przedmiotów otrzymują brzmienie określone w tekście jednolitym programu studiów stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
Tekst jednolity programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej, uwzględniający zmiany, o którym mowa w § 1, stanowią załączniki do niniejszej uchwały:
1) energetyka – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 1;
2) inżynieria środowiska – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 2.
§ 3
Programy studiów, o których mowa w § 1, są obowiązujące dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 i w latach następnych.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024