baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  18-03-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1617
 
Lista wersji:
  18-03-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 43
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 17 marca 2021 r.
znak R.0201.47.2021

w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji


Na podstawie § 14 ust. 8 Statutu PK, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., z późn. zm. postanawia się, co następuje:
§ 1
Powołuje się mgr Beatę Romek na Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji na okres do 31 sierpnia 2024 r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022