baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  01-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  266
 
Lista wersji:
  01-04-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 47
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 30 marca 2021 r.
znak R.0201.52.2021

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za pracę zlecaną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych osobom niebędącym pracownikami PK


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu nr 59 Rektora PK z dnia 18 września 2019 r. wysokości stawek wynagrodzenia za pracę zlecaną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych osobom niebędącym pracownikami PK ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Informacje o wynegocjowanych stawkach przekazuje się do wiadomości Pełnomocnika Rektora PK ds. Kształcenia”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021