baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  29-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  106
 
Lista wersji:
  29-04-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 55
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
znak R.0201.62.2021

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2020 rok


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 z dnia 29 maja 2021 r., z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Do planu rzeczowo-finansowego Politechniki Krakowskiej na rok 2020, przyjętego Zarządzeniem nr 75 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 30 czerwca 2020 r. wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik publikowany jest w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021