baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  29-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  173
 
Lista wersji:
  29-04-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 56
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
znak R.0201.63.2021

w sprawie powołania Zespołu ds. Ekoinnowacji na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Powołuje się Zespół ds. Ekoinnowacji na Politechnice Krakowskiej w składzie:
1) dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK, Prorektor ds. ogólnych – przewodniczący,
2) mgr Monika Firlej-Balik,
3) dr Tomasz Jeleński,
4) mgr inż. Jakub Rudolf,
5) inż. Anna Krzywoń.
2. Zespół zostaje powołany na okres do 31 grudnia 2022 r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021