baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  29-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  159
 
Lista wersji:
  29-04-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 57
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
znak R.0201.64.2021

w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się dr hab. inż. Agnieszka Lechowską, prof. PK na rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich na okres do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021