baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  30-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  104
 
Lista wersji:
  30-04-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 60
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
znak R.0201.67.2021

w sprawie wprowadzenia procedury w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia


Na podstawie § 9 ust. 4 załącznika do Zarządzenia nr 2 Rektora PK z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Krakowskiej, z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1
W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia wprowadza się „Procedurę dotyczącą oceny programowej przeprowadzanej w formie zdalnej przez Polską Komisję Akredytacyjną”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
2. Treść procedury wraz z załącznikiem publikowana jest również w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK, w dziale tematycznym „System jakości”.
§ 3
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021