baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  30-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  212
 
Lista wersji:
  30-04-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 61
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
znak R.0201.68.2021

w sprawie zmiany Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Regulamin zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
3. Załączniki do Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w wersji umożliwiającej ich edycję, publikowane są w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK, w zakładce „Druki i formularze”, w kategorii „Zatrudnianie pracowników”.
§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 74 Rektora PK z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021