baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  48
 
Lista wersji:
  30-04-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 kwietnia 2021 r.
nr 21/p/04/2021

w sprawie opiniowania zasadności wystąpienia z wnioskami o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki


Na podstawie § 19 pkt 6 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm., w związku z § 5 ust. 4 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz.U. z 2019, poz. 182, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
Senat Politechniki Krakowskiej pozytywnie opiniuje zasadność wystąpienia z wnioskami o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:
1) o przyznanie nagrody indywidualnej za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej:
prof. dr hab. inż. Aleksander Muc, Wydział Mechaniczny,
2) przyznanie nagrody indywidualnej za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej
dr inż. Tomasz Majka, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej,
3) przyznanie nagrody indywidualnej za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej
mgr inż. arch. Wojciech Świątek, Wydział Architektury,
4) o przyznanie nagrody indywidualnej za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej
dr inż. arch. Anna Mielnik, prof. PK, Wydział Architektury.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021