baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  47
 
Lista wersji:
  30-04-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 kwietnia 2021 r.
nr 22/p/04/2021

w sprawie uzasadnienia wniosków o przyznanie nagród
Prezesa Rady Ministrów


Na podstawie § 7 ust. 4 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 976) postanawia się, co następuje:
§ 1
Senat PK zatwierdza uzasadnienia dla następujących wniosków o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów:
1) przyznanie nagrody indywidualnej za wyróżniającą się rozprawę doktorską:
– dr inż. Katarzyna Mróz, Wydział Inżynierii Lądowej, którego uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
– dr inż. Małgorzata Kuźnar, Wydział Mechaniczny, którego uzasadnienie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
2) przyznanie nagrody indywidualnej za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego:
– dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK, Wydział Architektury, którego uzasadnienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
3) przyznanie nagrody zespołowej za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej:
– dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK i dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, którego uzasadnienie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021