baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  29
 
Lista wersji:
  30-04-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 kwietnia 2021 r.
nr 28/d/04/2021

w sprawie ustalenia programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) i § 71 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r. z późn. zm., w związku z wnioskiem Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej z dnia 16 marca 2021 r., postanawia się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się programy studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej:
1) nanotechnologie i nanomateriały – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny – załącznik nr 1,
2) inżynieria materiałowa – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 2,
3) inżynieria materiałowa – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 3.
2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Programy studiów, o których mowa w § 1, są obowiązujące dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 i w latach następnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021