baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  24
 
Lista wersji:
  30-04-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 kwietnia 2021 r.
nr 29/d/04/2021

w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 25 września 2019 r. nr 79/d/09/2019 w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), § 7 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861, z późn.zm.) i § 71 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., z późn. zm., w związku z wnioskiem Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej z dnia 24 lutego 2021 r., postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 25 września 2019 r. nr 79/d/09/2019 w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, z późn. zm. w programie studiów kierunku nanotechnologie i nanomateriały, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny, stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały, dokonuje się zmiany kart przedmiotów oraz uzupełnia się ofertę przedmiotów wybieralnych o nowe przedmioty. Karty przedmiotów otrzymują brzmienie określone w tekście jednolitym programu studiów stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Tekst jednolity programu studiów kierunku nanotechnologie i nanomateriały, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny, prowadzonego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, uwzględniający zmiany, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Zmiany w programach studiów, o których mowa w § 1, są obowiązujące dla cykli kształcenia, które rozpoczęły się w roku akademickim 2020/2021, i dotyczą przedmiotów realizowanych zgodnie z planem studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 oraz w latach akademickich 2022/23 oraz 2023/24.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021