baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  47
 
Lista wersji:
  30-04-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 kwietnia 2021 r.
nr 35/n/04/2021

w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej PK


Na podstawie art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
Uchwala się Regulamin Szkoły Doktorskiej PK stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Senatu nr 27/n/03/2020 z 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej PK, z późn. zm.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  08-05-2021