baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3665
 
Lista wersji:
  30-04-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 kwietnia 2021 r.
nr 37/f/04/2021

w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej z Własnego Funduszu Stypendialnego


Na podstawie § 47 ust. 1 Statutu Politechniki Krakowskiej w związku z art. 420 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej z Własnego Funduszu Stypendialnego, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu nr 119/f/12/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kwota potencjalnego stypendium:
1) dla studentów jest wyznaczana jako siedmiokrotność (7) liczby punktów zgromadzonych przez studenta za maksymalnie dwa osiągnięcia naukowe, przy czym ustala się, że minimalna łączna liczba punktów za te osiągnięcia musi wynosić co najmniej 20,
2) dla doktorantów jest wyznaczana jako dwuipółkrotność (2,5) liczby punktów zgromadzonych przez doktoranta za maksymalnie dwa osiągnięcia naukowe, przy czym ustala się, że minimalna łączna liczba punktów za te osiągnięcia musi wynosić co najmniej 100".
§ 2
Tekst jednolity Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej z Własnego Funduszu Stypendialnego, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024