baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  09-06-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  374
 
Lista wersji:
  09-06-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 77
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 8 czerwca 2021 r.
znak R.0201.84.2021

dotyczące zmiany Zarządzenia nr 128 Rektora PK z 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w czasie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2


Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1
1.W Zarządzeniu nr 128 Rektora PK z 1 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 – procedura przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Politechniki Krakowskiej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 76a ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (egzaminy dyplomowe w trybie zdalnym), przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) załącznik nr 3 – procedura przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomów w trybie pracy zdalnej na Politechnice Krakowskiej, przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
2.Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-07-2021