baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  06-07-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1923
 
Lista wersji:
  06-07-2021 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 89
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 5 lipca 2021 r.
znak R.0201.96.2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu „O Złoty Indeks PK”

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki wprowadza się Regulamin konkursu „O Złoty Indeks PK”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.”.
§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 111 Rektora PK z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu „O Złoty Indeks PK”.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  22-09-2023