baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  15-09-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  650
 
Lista wersji:
  15-09-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 98
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 14 września 2021 r.
znak R.0201.107.2021

w sprawie harmonogramu dodatkowej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Na podstawie § 1 ust. 6 Regulaminu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 20/n/03/2021 z dnia 24 marca 2021 r. zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się harmonogram dodatkowej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK w dyscyplinie inżynieria mechaniczna rok akademicki 2021/2022, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Harmonogram rekrutacji jest dostępny również na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej PK.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  03-02-2023