baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  11-10-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  401
 
Lista wersji:
  11-10-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 104
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 11 października 2021 r.
znak R.0201.113.2021

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej


Na podstawie § 4 ust. 1 Instrukcji przeprowadzania czynności likwidacyjnych składników majątkowych na Politechnice Krakowskiej stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 7 Rektora PK z dnia 8 marca 2018 r. zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się na okres do 31 sierpnia 2024 r. Uczelnianą Komisję Likwidacyjną w składzie:
1) inż. Aleksander Dudek – przewodniczący,
2) Maciej Drozdowski,
3) mgr Monika Leśniak,
4) Filip Przybylski,
5) mgr inż. Barbara Sochańska,
6) mgr Monika Suder,
7) inż. Maciej Wieczorek,
8) mgr Aneta Żuk.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-09-2022