baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  12-10-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  688
 
Lista wersji:
  12-10-2021 
WydrukPowrót

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 3
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 12 października 2021 r.
znak R.0201.115.2021

w sprawie szkolenia dotyczącego prawidłowego stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych


W związku z zaleceniami pokontrolnymi Archiwum Narodowego w Krakowie z dnia 17 sierpnia 2021 r. zorganizowane zostanie szkolenie dotyczące prawidłowego stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Szkolenie odbędzie się w dniach 28 i 29 października 2021 r. (szkolenie jest jednodniowe, przeprowadzone zostanie w dwóch grupach). W związku z powyższym zobowiązuję:
1) kierowników jednostek wymienionych w załączniku do niniejszego polecenia służbowego do wyznaczenia jednego pracownika z podległej jednostki do udziału w szkoleniu; zgłoszeń dokonać należy w terminie do 20 października, na adres mailowy maciej.zajac@pk.edu.pl, w zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko pracownika, jednostkę organizacyjną, nr telefonu i adres e-mail pracownika.
2) pracowników, wyznaczonych zgodnie z pkt. 1, do obowiązkowego udziału w szkoleniu.
Po 20 października 2021 r. do zgłoszonych pracowników zostanie wysłana informacja z potwierdzeniem daty (28 lub 29 października) godziny i miejsca przeprowadzenia szkolenia.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
Załącznik


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021