baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  13-10-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  187
 
Lista wersji:
  13-10-2021 
WydrukPowrót

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 4
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 13 października 2021 r.
znak R.0201.116.2021

w sprawie przeglądu oświetlenia awaryjnego w budynkach PK


Wypełniając obowiązek utrzymania oświetlenia awaryjnego (w tym oświetlenia ewakuacyjnego) w budynkach Politechniki Krakowskiej w stanie zgodnym z wymogami przepisów prawa wszystkim administratorom budynków (nadzorowanym przez zarządców obiektów), o których mowa w Zarządzeniu Rektora Politechniki Krakowskiej nr 69 z dnia 30 września 2019 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad zarządzania budynkami PK, polecam:
1) wykonać wstępny przegląd istniejących instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w podległych budynkach polegający na inwentaryzacji liczby opraw oraz wykazania liczby i lokalizacji opraw niesprawnych,
2) przesłać informację o niesprawnych elementach instalacji oświetlenia ewakuacyjnego do Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej Bezpieczeństwa oraz Spraw Obronnych mailem do dnia 30 listopada 2021 r. – sprawę prowadzi Paweł Pruś (pawel.prus@pk.edu.pl),
3) w przypadku, gdy przegląd oświetlenia wymaga udziału wykwalifikowanego elektryka (wyłączenia prądu w budynku), termin przeglądu uzgodnić z Działem Eksploatacji i Zaopatrzenia PK – sprawę prowadzi Wiesław Dębowski (tel. 22 80).
Przeglądy wstępne instalacji są niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia właściwych pomiarów oświetlenia awaryjnego w budynkach i uzyskania protokołów o prawidłowym jego działaniu. Budynek w którym wymagane przepisami oświetlenie awaryjne jest niesprawne uznaje się za zagrażający życiu ludzi.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021